Blog

Prevención e tratamento do tabaquismo

volver-portafolio

Cliente: Unidad Editorial para GSK.

logo-correofarma-gsk

GlaxoSmithKline é unha das compañías farmacéuticas líder mundial en investigación e no cuidado da saúde presente en máis de 140 países de todo o mundo.

Como complemento á súa estratexia de posicionamento de marca, desde Contidos Dixitais desenvolveuse un micro-sitio web informativo sobre a prevención do tabaquismo xa que a farmacia constitue un centro sanitario máis próximo ao usuario, por tanto, presenta grandes potencialidades para promover a salúde da poboación. O farmacéutico presenta un papel de apoio e motivación fundamental para impulsar a deshabituación tabáquica dos seus pacientes e por iso GSK lanzou este proxecto cuxa finalidade era concienciar ao farmacéutico do importante papel que pode xogar na prevención, diagnóstico e tratamento do tabaquismo, así como formalo nas habilidades necesarias para desenvolver estas acciones desde o seu OF coa población á que asiste.

O micro-sitio web deste proxecto contaba como complemento cun campus virtual Chamilo no que se distribuiron os contidos, realizaronse as titorías e levaronse a cabo os exámenes finais tipo test para máis de 2.100 farmacéuticos.


tratamiento_tabaquismo
portafolio-tabaquismo3

Emiliano Orizales Orizales

Emiliano Orizales Orizales

Comentarios

0 Comments