Casos de éxito – Espazo online propio con apoio técnico

Esteve Teijin

Casos de Éxito: Esteve Teijin - Contidos Dixitais

O reto: mellorar a formación corporativa

Esteve Teijin Healthcare, joint venture entre a firma española Esteve e a xaponesa Teijin, é unha compañía dedicada ás terapias respiratorias domiciliarias con preto de 250 empregados e sede en Barcelona. Precisaban poder formar aos seus traballadores para capacitalos e mellorar os tempos para formar ao novo persoal nunha contorna virtual propia e personalizada, que se axustase ás súas necesidades e características. Puxémonos traballar con ese obxectivo.
Esteve Teijin

Que fixemos para arranxalo?

Crear un aula virtual “customizada”

Desenvolvimos para eles un campus virtual 100% personalizado e con apoio técnico para que o seu equipo de formación puidese dar resposta ás necesidades do día a día relativas ao onboarding de novos empregados e á reciclaxe do persoal que xa formaba parte da compañía.

Facer máis doado o proceso de onboarding

A formación de acollida xestiónase co campus para as diferentes áreas (sanitaria e almacén) do persoal da compañía, permitindo así axilizar o tempo que transcorre entre que un empregado accede á empresa e se instala no seu posto de traballo.

Compaxinar sistemas

Realizamos a conexión do sistema de Single Sign On da intranet de Esteve baseado en Azure coa infraestrutura de Chamilo para permitir aos seus empregados o login desde a intranet da empresa

Un espazo propio de e-learning

A formación corporativa de Esteve Teijin mellorou grazas ao aula virtual que puxemos en marcha. Case o 100% do persoal fixo cursos de e-learning: tanto de acollida como de fármaco vixilancia, soporte ao paciente…

Esteve Teijin: a alianza comerciall

Fundado no 1929, Esteve é un grupo químico-farmacéutico de capital nacional, cunha presenza internacional en expansión e con máis de 1.700 colaboradores/as en todo o mundo. Pola súa banda, Teijin, nacido un pouco antes, no 1918, é un grupo tecnolóxico líder en Xapón, sobre de todo en servizos de terapia respiratoria na casa, con máis de 400.000 pacientes domiciliarios aos que asiste en todo o mundo. A alianza comercial e estratéxica entre ámbalas compañías selouse no 2008.
Casos de Éxito: Esteve Teijin - Contidos Dixitais

Estás buscando algo así?

Queres poñer en marcha o teu campus e-learning?


    1. Responsable de los datos: E-Contidos S.L. Urb. As Rozas 24, 27150 Outeiro de Rei, Lugo-España.

    2. Finalidad de los datos: Responder a tus consultas o enviar información que nos solicites.

    3. Almacenamiento de los datos: Comvive Servidores S.L. (UE).

    4. Derechos: Tus datos no serán cedidos a terceros. En cualquier momento puedes limitar, recuperar y borrar tu información.