Testemuños

Así usa Chamilo o Concello de Zaragoza

José Emilio Mendo Ayto Zarazoga
José Emilio Mendo, xefe de sección de Formación e Información do Servizo de Prevención e Saúde do Concello de Zaragoza cóntanos nesta entrevista como usan Chamilo no seu consistorio e que vantaxes lles supón o uso deste campus virtual.

Para que e dende cando usades Chamilo na vosa entidade?

Temos a responsabilidade de impartir formación e información sobre riscos laborais a todo o persoal laboral municipal.

No ano 2004 apostamos pola formación e-learning para aproveitar todos os seus puntos fortes e comezamos a utilizar o noso campus virtual.

Campus Virtual - Contidos Dixitais
Campus Virtual - Contidos Dixitais

Cal foi o teu principal obxectivo á hora de iniciar o proxecto de formación en liña?

Facilitar o acceso á formación e información nun formato actualizado que poida ser utilizado por un gran número de traballadores.
“O noso principal obxectivo era facilitar o acceso á formación e á información cun formato actualizado”

En que contexto aplicaches esta solución?

Nun primeiro momento, traballadores municipais do Concello de Zaragoza coñecedores das novas tecnoloxías. Pero despois decatámonos de que este formato tamén era unha boa escusa para iniciar traballadores que ata entón non tiñan experiencia neste tipo de formación no uso desta tecnoloxía.
Campus Virtual - Contidos Dixitais
Campus Virtual - Contidos Dixitais

Qué resultados obtiveches ata a data?

Ata a data, máis de 600 traballadores utilizaron a plataforma Chamilo para formarse nalgún dos cursos programados.

Os resultados das avaliacións dos procesos formativos son moi satisfactorios. Non fixemos un cálculo exacto dos custos pero estimamos un aforro considerable en canto a gastos docentes, utilización das instalacións e creación de materiais en soporte tradicional.

Cal é a túa valoración xeral de Chamilo LMS como plataforma de FORMACIÓN?

A nosa valoración xeral é moi positiva xa que non detectamos grandes problemas de mantemento nin de funcionamento, e tamén tivemos unha pronta solución cando xurdiron. Outro aspecto a destacar é a súa facilidade de uso tanto para os destinatarios como para os demais perfís de profesor ou administrador. Como suxestión, podemos pensar nun maior grao de desenvolvemento futuro en canto ás ferramentas de creación de contidos propias de Chamilo para non ter tanta dependencia doutras ferramentas externas de creación.
Campus Virtual - Contidos Dixitais
Queres poñer en marcha o teu campus e-learning?


    1. Responsable de los datos: E-Contidos S.L. Urb. As Rozas 24, 27150 Outeiro de Rei, Lugo-España.

    2. Finalidad de los datos: Responder a tus consultas o enviar información que nos solicites.

    3. Almacenamiento de los datos: Comvive Servidores S.L. (UE).

    4. Derechos: Tus datos no serán cedidos a terceros. En cualquier momento puedes limitar, recuperar y borrar tu información.